LOCTITE-tiivistystuotteet

LOCTITE-tiivistystuotteet – vaihtoehto tavallisille puristustiivisteille, kun halutaan estää nesteiden tai kaasujen vuotaminen laippapintojen välistä.

Tuotteet   Edut   Videot   Ladattavat tiedostot


TDS-tiedotteet SDS-tiedotteet

Levittäminen Lisälatauksia Yhteystiedot

Tuotteemme

LOCTITE-tiivistystuotteet ovat luotettava vaihtoehto tavallisille puristustiivisteille, kun halutaan estää nesteiden tai kaasujen vuotaminen laippapintojen välistä.

Lisäksi LOCTITEn anaerobiset tiivistystuotteet toimivat laippapintojen välissä sekä liimana että tiivisteenä. Nestemäinen tiivistysaine täyttää laippapintojen välin kokonaan ja estää siten nesteiden tai kaasujen karkaamisen yhdistelmäosista tai putkiliitännöistä. Samalla laippapintojen liimautuminen toisiinsa vahvistaa rakennetta.

LOCTITE-laippatiivisteet levitetään nestemäisenä, joten ne täyttävät ja tiivistävät metallilaippapinnoissa olevat epätasaisuudet. Metallikosketus ja ilmattomuus aiheuttavat näiden tiivistysaineiden kovettumisen, jolloin ne muodostavat kestävän tiivisteen osien väliin ja varmistavat pintojen parhaan mahdollisen kontaktin toisiinsa. LOCTITE-laippatiivisteet estävät myös korroosion ja tuottavat matalapainetiivisteen heti asennuksen aikana. Täysin kuivuneena LOCTITE-laippatiiviste ei kutistu, murru tai väljene ja se vastustaa paikaltaan siirtymistä tavallisia tiivisteitä paremmin.

Katso tuotesuosituksemme eri käyttösovelluksille, tai selaa koko tuoteluetteloa

Ominaisuudet Tuotteet
Korkeiden lämpötilojen tuotteet LOCTITE 510
Joustavat tuotteet LOCTITE SI 5970
LOCTITE 518
Nopeasti kovettuva LOCTITE 574
Helppo purkaa LOCTITE 5203
Parannettu työturvallisuus LOCTITE 5800


LOCTITE-tiivistysaineiden edut verrattuna tavallisiin muotoon leikattuihin puristustiivisteisiin

  • Pienempi varasto: samaa tuotetta käytetään kaikissa rakenteissa.
  • Täyttää pinnassa olevat kolot ja epätasaisuudet valumalla niihin.
  • Poistaa tiivisteen väljentymisen ja valumisen.
  • Estää tiivisteen siirtymisen ja luiskahtamisen.
  • Tuottaa tiivisteen heti.
  • Erinomainen kemiallinen kestävyys.
  • Täysin kovettuneena tiivisteet kestävät korkeaa painetta.


LOCTITE-tiivistystuotteet toimivat paremmin ja antavat useita etuja verrattuna tavanomaisiin tiivistysratkaisuihin, kuten muotoon leikattuihin tiivisteisiin.

Puristustiivisteiden tärkeimmät vioittumis- ja vuotosyyt ovat seuraavat:

Pintakontakti: Puristustiivisteitä käytettäessä tiiviste ja laipan pinnat eivät saavuta täydellistä kontaktia. Tämän vuoksi tiiviste saattaa vuotaa hieman (vuotomäärä).

Kokoonpainuminen: Puristustiivisteet väljentyvät, kun niihin kohdistuu vaihteleva kuormitus, ja ne ohenevat, jolloin laippaliitoksen pulttien kireys heikkenee ja liitos vuotaa.

Siirtyminen: Tiivisteet voivat puristua laippojen välistä.

Pultin reikien vääristyminen: Pultin pää kuormittaa tiivistemateriaalia voimakkaasti, jolloin tiiviste saattaa murtua, repeytyä, halkeilla tai työntyä ulos.

Videot

Katso tiivistysaine toiminnassa New Hollandilla

Yhteystiedot


Ladattavat tiedostot

Media ja lataukset